top of page

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN Ở ÚC - Chứng Hôn Nhân

Source: https://www.ag.gov.au/families-and-marriage/marriage/get-married
• Bạn cần phải hoàn thành mẫu đơn thông báo định đăng ký kết hôn (Notice of Intended Marriage).


• Sau đó, bạn gửi mẫu đơn này cho người chứng hôn nhân của bạn. Tối thiểu một tháng trước khi được đăng ký kết hôn và tối đa là 18 tháng. Hoặc người chứng hôn nhân có thể giúp bạn hoàn thành ct.

• Nếu bạn muốn kết hôn sớm hơn thời gian một tháng thì bạn có thể liên hệ người chứng hôn nhân của mình. Một số cơ quan được chỉ định có thể thông qua giấy dự định kết hôn sớm hơn thời gian một tháng. Tuy nhiên chỉ dành cho cho một số trường hợp nhất định.

• Bạn cần phải cung cấp bằng chứng về ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giấy tờ tùy thân. Bao gồm việc ly dị trước kia của bạn (nếu có). Người chứng hôn nhân của bạn có thể yêu cầu bạn làm tờ khai để hỗ trợ cho những bằng chứng mà bạn cung cấp.


Ngày kết hôn


Bạn sẽ ký 3 giấ́y chứng nhận kết hôn. Mỗi giấy chứng nhận sẽ được ký bởi bạn, người chứng hôn nhân và 2 người làm chứng trong hôn lễ. Người chứng hôn và bạn sẽ phải đọc hai đoạn (the monitum and the vows) theo đúng luật để cuộc hôn nhân được hợp pháp.


Người chứng hôn nhân sẽ đưa cho bạn một trong những tờ giấy chứng nhận đó để xác nhận về việc kết hôn của bạn.


Nhân chứng


Pháp luật yêu cầu bạn mang theo hai nhân chứng. Họ cần chứng kiến lễ cưới của bạn và ký vào giấy chứng nhận kết hôn.


Nhân chứng:


· Phải từ 18 tuổi trở lên

· Có thể là bạn bè hoặc người trong gia đình

· Không cần phải là công dân Úc

· Không cần phải cung cấp tài liệu chứng minh danh tính.


Nếu bạn không cung cấp nhân chứng, lễ cưới của bạn sẽ không thực hiện.


SAU KHI KẾT HÔN

Người chứng hôn nhân của bạn phải đăng ký việc hôn nhân của bạn với sở registry of births, deaths and marriages tại tiểu bang mà bạn đăng ký kết hôn trong vòng 14 ngày.

Bạn sẽ nhận được giấy kết hôn chính thức (legal certificate) được sở registry of births, deaths and marriages cấp sau một thời gian nhất định. Thông thường là 30-40 ngày.


Current turnaround time can be checked here:


https://www.bdm.vic.gov.au/contact-us-1/certificate-turnaround-times


Mọi chi tiết, xin liên lạc Angie Tien Tran - 0433 131 796 - làm viếc 7 ngày


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

sE

bottom of page