top of page

Chúc Mừng và Chào Mừng Bạn Đến Website của tôi!!!

Happy Couple
Wedding Ring
Decorated Chairs

 

Tôi tên là Tiên (Angie) Trần,  tôi được bổ nhiệm bởi Bộ Tư Pháp Liên Bang Úc là người Chứng Hôn Nhân.  Tôi được ủy quyền Chứng và Cử Hành Hôn Lễ theo Marriage Act 1961.

Trong lúc bạn đang chuẩn bị cho ngày hạnh phúc nhất trong đời của bạn, với trăm thứ để lo và chuẩn bị thì hãy xin đừng quên đến khoảng khắc quan trọng nhất trong ngày vui của bạn.  Đó chính là Lễ Thành Hôn!!!

Tôi có thể giúp bạn cử hành một hôn lễ theo đúng ý của bạn muốn, một buổi lễ thật ý nghĩa, đáng nhớ cũng như hợp pháp.  Tôi nói và viết thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Việt để có thể cử hành hôn lễ bằng hai ngôn ngữ.

Những điều bạn cần biết khi đăng ký kết hôn.

• Bạn có thể hẹn gặp và hỏi thông tin miễn phí 15 phút. 

Thủ tục giấy tờ theo luật

1.  Điền Form 13 - Thông Báo Ý Định Kết Hôn ( Notice of Intended Marriage (NOIM)):  và trưng dẫn các tài liệu yêu cầu.  Bạn sẽ phải  điền và nạp đơn trước 1 tháng và không quá 18 tháng trước ngày cưới/đăng ký kết hôn.

•   Giấy tờ cần thiết để điền đơn

     Nếu bạn sanh tại Úc
    -Giấy khai sinh
    -Hộ chiếu

     Nếu bạn sanh ở nước ngoài
     - Giấy khai sinh (được thông dịch qua Tiếng Anh),  hoặc;
     - Hộ chiếu nước ngoài, hộ chiếu có thể hết hạn nhưng không thể bị bác bỏ.

       Nếu trong trường hợp bạn bị mất hết giấy tờ thì bạn sẽ phải ký một tờ khai (statutory declaration).

       Nếu có hôn thú trước
      - Giấy Ly Dị hoặc Giấy Khai Tử.

2.  Lễ Kết Hôn: bạn có thể tổ chức hôn lễ tại nhà, tại nhà hàng, công viên, bãi biển hoặc tại văn phòng của tôi.

3.  Đăng ký kết hôn: Tôi sẽ đăng ký và nộp giấy tờ của bạn đúng ngày với Cơ quan Hộ tịch, Tử Tức, và Kết Hôn Victoria (Victorian Registry of Birth, Death & Marriages).  Xin lưu ý sau khi kết hôn bạn có thể  liên hệ với cơ quan Đăng ký Hộ tịch, Tử tức và Kết hôn Victoria để xin bản Giấy Hôn Thú của bạn với lệ phí.

Ngoài những điều nêu trên, trong hôn lễ tôi và bạn sẽ phải đọc hai đoạn (the monitum and the vows) theo đúng luật để cuộc hôn nhân được hợp pháp.  Ngoài ra, tôi có thể giúp bạn viết một lễ thành hôn theo đúng ý của bạn.  Tôi có rất nhiều sách về thơ văn, các bài đọc để giúp bạn có nhiều  ý để có thể có một buổi lễ lãng mạng, truyền thống hoặc hiện đại, đặc sách và đáng nhớ.

Bạn đang làm giấy bảo lãnh hôn phu, hôn thê?

Tôi cung cấp Form 13 Thông Báo Ý Định Kết Hôn ( Notice of Intended Marriage (NOIM) và kèm theo thư  chứng nhận để bạn có thể nộp đến bộ di chú khi làm giấy bảo lãnh hôn phu, hôn thê.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc qua số điện thoại 0433 131 796.


 

sE

bottom of page